• Az óvodapedagógia és nevelői szak

      

     Iskolánk 2011 szeptemberétől új szakiránnyal bővítette kínálatát. Azérdeklődők számára lehetőség nyílt olyan szakot választani, amelyet eddig ebben a régióban magyar nyelven még nem oktattak. Az oktatás a leendő óvodapedagógusok és nevelők szakmai kompetenciáinak megalapozására irányul – elméleti és gyakorlati téren egyaránt. A diákok a tanítási órák keretén belül – megfelelő elméleti felkészítés után és általános műveltségükre alapozva – az egyes szakórákon elsajátított ismereteikből indulnak ki. Innovatív oktatási stratégiák beiktatásával sajátítják el nevelő-oktató folyamat tervezését. Csoportokat kialakítva edukációs projekteket készítenek, amelyek tevékenységek kínálatát tartalmazzák. A felvázolt tevékenyégekhez edukációs célokat határoznak meg az aktuális Állami oktatási program tartalmi és teljesítményi standardjaiból kiindulva, mindez a gyermekek egyes kompetenciáinak fejlesztésére irányul. Lehetőséget biztosítunk, hogy a tanulók az elkészített terveket diáktársaik előtt is bemutassák, majd a nevelő-oktató folyamat következő szakaszainak elemzésére kerül sor, természetesen a diákok elképzeléseit is figyelembe véve. Megbeszéljük a tevékenységek megvalósításához szükséges feltételek megteremtésének, megvalósításának és értékelésének a módjait.

     Együttműködve a Szenczi Molnár Albert Óvodával és a Szenczi Molnár Albert Alapiskolával szakmai beszélgetéseket szervezünk, amelyek során a diákjaink közvetlen kapcsolatot alakíthatnak ki az óvodapedagógusokkal és a nevelőkkel. Ezen látogatások alkalmával tanulóink szakmai kérdéseket tehetnek fel a kompetenseknek. Szakkör keretén belül lehetőségük nyílik az óvodai életbe való betekintésre, és szakmai irányítással foglalkozhatnak a gyermekekkel. Tanulmányaik során diákjaink megfigyelői és tevékenységet vezető pedagógiai gyakorlaton vesznek részt a gyakorlatot vezető óvodapedagógusok szakmai felügyeletével.

     A gyakorlat folyamatát írásban rögzítik, és saját véleménnyel egészítik ki. Mellékelik a gyermekek alkotásait és a felhasznált forrásokat is, amelyeket ötlettáruk gazdagítása céljából osztálytársaik is bemutatnak. A gyakorlatot védés és szakmai elemzés követi. Reméljük, hogy diákjaink a szakmára felkészülve hagyják el intézményünket, és megállják majd helyüket mind a felsőfokú tanulmányik során, mind a szakmai életben.